27
Sie

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy na szkolenie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym. To nowy obowiązek pracodawców, ale również wyzwanie, z którym będą się musiały zmierzyć nasze firmy już w najbliższym czasie. Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad...
24
Wrz

PODATEK VAT wprowadzone zmiany w 2019 roku -wrzesień

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Od pierwszego września 2019 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT czyli odwrotnego obciążenia oraz solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy -...
27
Wrz
Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów
27
Wrz
Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą – w rzeczywistości jest inaczej! Przepisy już obowiązują, a pierwszym terminem granicznym jest koniec czerwca 2019, przy czym część obowiązków może dotknąć podatników już...
28
Wrz
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś...
28
Wrz

Kurs SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym, pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę, lub pracują na stanowisku samodzielnego...
30
Wrz

FAKTURY VAT w 2019 roku

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z zagadnieniami prawidłowo wystawionymi fakturami VAT, Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą
01
Paź

CZAS PRACY KIEROWCÓW na 2019

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców 2019r., ma przybliżyć, pomóc i ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Szkolenie ma na celu nabycie...
02
Paź

KURS na Inspektora Danych Osobowych

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
02
Paź

Kurs Podatek VAT od a do Z – edycja dzienna

9:00 AM - 3:30 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
03
Paź

RODO w kadrach i księgowości

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest Zapoznać uczestników z przepisami rozporządzenia ogólnego RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.  o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i...
05
Paź

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
07
Paź
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przybliżenie problematyki przygotowania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ZUS po wprowadzeniu nowych formularzy ubezpieczeniowych od 2019r. Od 26 stycznia 2019r. obowiązuje nowa wersja programu Płatnik 10.02.002, która wprowadziła...
07
Paź

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

9:00 AM - 4:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą; metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników; ...
08
Paź

Kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności...
09
Paź

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy na szkolenie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym. To nowy obowiązek pracodawców, ale również wyzwanie, z którym będą się musiały zmierzyć nasze firmy już w najbliższym czasie. Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad...
11
Paź
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie skutków podatkowych związanych z posiadaniem samochodu w firmie. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące samochodów, w tym m.in. nowe zasady rozliczeń CIT i PIT obowiązujące od 1 stycznia...
12
Paź
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego. Kurs umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, Excela, asertywności, zachowań kierowniczych oraz wybranych zagadnień prawa. Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej...
14
Paź

Zasiłki na 2019 roku

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasiłków macierzyńskich i chorobowych na 2019 rok, E-zwolnieniach oraz analiza zmian w emeryturach i rentach
14
Paź
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności, w szczególności z zakresu: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą; zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz...
16
Paź

Prawo pracy – istotne zmiany na 2019

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasad zawierania umów o pracę, świadectw pracy, zmian w umowach cywilnoprawnych, urlopach wypoczynkowych, uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany w ochronie danych osobowych a...
16
Paź
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie...
19
Paź

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w...
22
Paź
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w rozliczeniach krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz konsekwencje w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku...
22
Paź

PODATEK VAT wprowadzone zmiany w 2019 roku -październik

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Od pierwszego września 2019 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu zastąpienie obowiązujących obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT czyli odwrotnego obciążenia oraz solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy -...
23
Paź
  Efektem kształcenia na kursie jest, że uczestnik szkolenia: pozyskał i poszerzył posiadaną wiedzę oraz udoskonalił już posiadane umiejętności zawodowe z zakresu ustalania ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego, kosztu...
26
Paź
Na warsztatach poznasz krok po kroku Technikę Dwupunktu i zapoznasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lżejsze, przyjemniejsze, ciekawsze . Zaczniesz je postrzegać jako przygodę i możliwość realizacji samego/...
05
Lis

Bilans 2019 – Jelenia Góra

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań...
09
Lis
Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatku CIT, a także z zasadami jego funkcjonowania. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)...
13
Lis

CZAS PRACY 2019 nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy

9:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy i są jedną z najważniejszych grup przepisów. Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim pracą w godzinach...
13
Lis

PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących...
16
Lis
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na...
18
Lis

BILANS 2019 – Wałbrzych

9:00 AM - 3:00 AM
Wałbrzych hotel AQUA ZDRÓJ
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
22
Lis

BILANS 2019 – Bolesławiec

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
23
Lis

Kurs Podatek VAT od A do Z – edycja weekendowa

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
28
Lis

Inwentaryzacja 2019 – szkolenie dla podmiotów gospodarczych

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest, aby uczestnik pozyskał i poszerzył posiadaną wiedzę oraz udoskonalił już posiadane umiejętności zawodowe z zakresu ustalania podstawy prawnej prowadzenia inwentaryzacji, cele, zadania i metody przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości....
01
Gru

BILANS 2019 -Karpacz

3:00 AM - 3:00 AM
Green Mountain Karpacz
Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz rachunkowe zamknięcie roku i sporządzenie sprawozdania finansowego. Szkolenie będzie uwzględniało aktualne zmiany przepisów obowiązujących w 2019 r. 
07
Gru

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2.,

10:00 AM - 6:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach poznasz krok po kroku Technikę Dwupunktu i zapoznasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lżejsze, przyjemniejsze, ciekawsze . Zaczniesz je postrzegać jako przygodę i możliwość realizacji samego/...
16
Gru

VAT – transakcje międzynarodowe (WDT/WNT)

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z zagadnieniami jakie warunki, dokumenty i zasady należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
17
Gru
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,...
18
Sty
Na warsztatach nauczysz się jak: * na nowo zorganizować swoje Pola Torsyjne aby doświadczyć pozytywnych zmian w rzeczywistości, * w łatwy sposób rozpoznać i przetransformować wzorce w Polu Morficznym osoby, miejsca, instytucji oraz wyczuć...
25
Maj
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych, aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT.
05
Cze
Szanowni Państwo, zapraszamy po raz trzeci na szkolenie integracyjne dla obecnych i przyszłych klientów firmy B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. na temat PODATEK VAT i CIT – zmiany