Archiwum Szkolenia - B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
01
Gru

BILANS 2020 -Jelenia Góra

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
04
Gru

Kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności...
07
Gru

Microsoft Excel – poziom podstawowy

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest wprowadzenie do programu MS Excel oraz nauczenie jego podstawowych funkcji.
07
Gru

BILANS 2020 – JELENIA GÓRA w systemie HYBRYDOWYM

8:00 AM - 2:00 AM
JELENIA GÓRA/SZKOLENIE ZDALNE
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
07
Gru

BILANS 2020-CIT/PIT

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
BILANS 2020-CIT/PIT
08
Gru

AKTUALIZACJA Klasyfikacji Środków Trwałych

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i nowy KSR nr 11, oraz zapoznanie uczestników...
11
Gru

ZMIANY PODATKOWE 2021

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki komandytowej, oraz wszelkich aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w tym zakresie. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty...
11
Gru
Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie to jest uzupełnieniem i rozwinięciem szkoleń z zakresu podstaw funkcjonowania PPK i przeznaczone jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu PPK. Na szkoleniu...
12
Gru
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na...
14
Gru

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń...
14
Gru
Celem szkolenia jest więc szczegółowe omówienie zasad budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz kwalifikatora dokumentacji. W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania ww. dokumentów oraz dokonywania w nich zmian i uzupełnień. Przećwiczone...
15
Gru

Praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy w 2021 roku

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zasady gospodarowania czasem pracy - postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy w obliczu zmienionych wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji czasu pracy.
16
Gru

BILANS 2020 Podatek VAT 2020

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego
17
Gru

CZAS PRACY KIEROWCÓW

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców w 2020r., ma przybliżyć, pomóc i ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Szkolenie ma...
19
Gru

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.1

9:00 AM - 5:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach poznasz krok po kroku Technikę Dwupunktu i zapoznasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lżejsze, przyjemniejsze i ciekawsze. Zaczniesz je postrzegać jako przygodę i możliwość realizacji samego / samej...
09
Sty

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – edycja weekendowa

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
09
Sty

KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale płac. Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca...
16
Sty
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś...
16
Sty
Na warsztatach nauczysz się jak: * na nowo zorganizować swoje Pola Torsyjne aby doświadczyć pozytywnych zmian w rzeczywistości, * w łatwy sposób rozpoznać i przetransformować wzorce w Polu Morficznym osoby, miejsca, instytucji oraz wyczuć...
18
Sty
Cel szkolenia: - zasady w zakresie wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA, poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych i E-ZLA. - zasady obsługi E-akt, nowe dokumenty przekazywane do ZUS. - nowe zasady ustalania podstawy wymiaru...
19
Sty

Podatki dochodowe w biznesie od 2021

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie podatkowe. Nadchodzi prawna i podatkowa rewolucja dla mikro i małych, ale także średnich i dużych podatników CIT. Ustawodawca wprowadza całkowite zwolnienie z płacenia podatku dochodowego dla firm, które przeznaczą...
21
Sty
Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą...
26
Sty

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia: - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego i dobrowolnego. - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia...
27
Sty

Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w firmie

9:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wdrożyć PPK w firmie oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcach w zakresie obsługi PPK już po...
28
Sty

Microsoft Excel – Tabele przestawne

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narzędziem umożliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych źródłowych. Dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej możliwe...
02
Lut

KURS na Inspektora Ochrony Danych

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
06
Lut

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
06
Lut
Celem Kursu SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują...
16
Lut

Microsoft Excel – poziom zaawansowany

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z zaawansowanymi sposobami tworzenia analiz i obliczeń zarówno za pomocą funkcji, tabel przestawnych jak i gotowych narzędzi występujących w programie. Dodatkowo omawiane narzędzia i rozwiązania pozwolą na zarządzanie pracą...
16
Lut

Rachunkowość w aspekcie kontroli podmiotów 2020/2021

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki, księgowego w zakresie prowadzonych spraw finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do kontroli organów skarbowych. Uczestnik uzyska wiedzę z obszaru zawartego w programie, nabędzie...
20
Lut

 AKADEMIA MENEDŻERA

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z szeroko rozumianym, zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy kursu zdobędą kluczowe kompetencje współpracy z zespołami na zasadach coachingowych, które pomogą wzmocnić kompetencje menadżerskie w zarządzaniu....
20
Lut

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2

9:00 AM - 5:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach nauczysz się: • jak rozmawiać ze swoją podświadomością, • jak stworzyć swój własny język symboli, który ułatwi dialog z podświado-mością, • co umożliwia nam Pole Serca i jak nim pracować, • co to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła...
20
Lut
Refleksologia twarzy to terapia unikalna i wyróżniająca się spośród innych metod leczenia naturalnego. Jej działanie opiera się na fizjologicznym zjawisku tzw. nerwowego łuku odruchowego zachodzącym w naszym ustroju. Stąd łatwo zbadać i zauważyć efekty...
13
Mar

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

8:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w...
17
Mar

Kurs Kasjerów Złotówkowo-Walutowych 

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel kursu: przygotowania słuchaczy do wykonywania zawodu kasjera walutowo złotówkowego, przede wszystkim w zakresie szybkiego i skutecznego rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania waluty krajowej i zagranicznej. Przygotowanie słuchaczy do pracy na...
10
Kwi

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
25
Maj
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT. Podczas szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady zostaną omówione kwestie w zakresie prawidłowego opodatkowania w podatku VAT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania...
12
Cze
Szanowni Państwo, zapraszamy po raz PIĄTY na szkolenie integracyjne dla obecnych i przyszłych klientów firmy B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. na temat PODATEK VAT/CIT/PIT 2021
21
Paź

INWENTARYZACJA ROCZNA KROK PO KROKU

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy Państwa na szkolenie
INWENTARYZACJA ROCZNA
KROK PO KROKU
które zaplanowałyśmy na
21  października  2021 r.
w Jeleniej Górze  w godzinach 9.oo – 15.oo
w Centrum Edukacyjnym B&K ul. Wiejska 24 a
Cel szkolenia...