16
Kwi

Prawo pracy – istotne zmiany w 2020

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie pozwoli na zdobycie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane problemy w oparciu o orzecznictwo w zakresie analizowanych zagadnień, stanowiska Ministerstwa Rodziny,...
17
Kwi

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie...
17
Kwi

KURS na Inspektora Ochrony Danych

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
18
Kwi

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.1

8:00 AM - 4:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach poznasz krok po kroku Technikę Dwupunktu i zapoznasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lżejsze, przyjemniejsze i ciekawsze. Zaczniesz je postrzegać jako przygodę i możliwość realizacji samego / samej...
18
Kwi
Refleksologia twarzy to terapia unikalna i wyróżniająca się spośród innych metod leczenia naturalnego. Jej działanie opiera się na fizjologicznym zjawisku tzw. nerwowego łuku odruchowego zachodzącym w naszym ustroju. Stąd łatwo zbadać i zauważyć efekty...
21
Kwi

KURS w edycji popołudniowej KADRY I PŁACE

2:00 AM - 6:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
22
Kwi
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki komandytowej, oraz wszelkich aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w tym zakresie. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty...
23
Kwi

CZAS PRACY 2020

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy i są jedną z najważniejszych grup przepisów. Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim pracą w godzinach...
24
Kwi

Audyt zgodności ochrony danych osobowych

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Ja samodzielnie przygotować audyt Jak wykorzystać obowiązujące normy w metodologii audytu ochrony danych. Jak praktycznie wykonać audyt ochrony danych. Jak audytować polityki ochrony danych polityki ochrony danych. Jak praktycznie wykorzystać wyniki audytu zarządzaniu ochroną danych.
27
Kwi

Nowa struktura JPK_VAT7

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które ma na celu przedstawienie Państwu szczegółowych praktycznych informacji o strukturach logicznych JPK. Szczególny nacisk kładziemy na nową strukturę JPK_V7M(K), która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i JPK_VAT....
28
Kwi

Microsoft Excel – poziom podstawowy

7:30 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest wprowadzenie do programu MS Excel oraz nauczenie jego podstawowych funkcji.
28
Kwi
Cel szkolenia: - zasady w zakresie wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA, poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych i E-ZLA. - zasady obsługi E-akt, nowe dokumenty przekazywane do ZUS. - nowe zasady ustalania podstawy wymiaru...
05
Maj
Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie to jest uzupełnieniem i rozwinięciem szkoleń z zakresu podstaw funkcjonowania PPK i przeznaczone jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu PPK. Na szkoleniu...
05
Maj
Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wdrożyć PPK w firmie oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcach w zakresie obsługi PPK już po...
09
Maj

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – edycja wekeendowa

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
11
Maj

AKTUALIZACJA Klasyfikacji Środków Trwałych

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy Państwa na szkolenie
AKTUALIZACJA Klasyfikacji Środków Trwałych
oraz zmiana zasad amortyzacji – omówienie tych zmian.
Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację
które odbędzie się
11  maja  2020 r.
12
Maj

CZAS PRACY KIEROWCÓW

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców w 2020r., ma przybliżyć, pomóc i ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Szkolenie ma...
13
Maj
Cel kursu: zapoznanie się z podstawowymi, wybranymi zwrotami i słownictwem funkcjonującym w branży ekonomicznej, księgowej oraz biurowej. Zapoznanie się z wybranymi dokumentami, drukami, formularzami funkcjonującymi w działalności gospodarczej oraz korespondencją handlową.  Utrwalenie zwrotów językowych...
16
Maj

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
16
Maj
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś...
22
Maj
Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą – w rzeczywistości jest inaczej! Przepisy już obowiązują, a pierwszym terminem granicznym jest koniec czerwca 2019, przy czym część obowiązków może dotknąć podatników już...
25
Maj
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT. Podczas szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady zostaną omówione kwestie w zakresie prawidłowego opodatkowania w podatku VAT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania...
26
Maj
Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą...
29
Maj

Microsoft Excel – Tabele przestawne

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narzędziem umożliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych źródłowych. Dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej możliwe...
02
Cze

Kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności...
06
Cze
Szanowni Państwo, zapraszamy po raz trzeci na szkolenie integracyjne dla obecnych i przyszłych klientów firmy B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. na temat PODATEK VAT i CIT – zmiany
17
Cze

Microsoft Excel – poziom zaawansowany

7:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z zaawansowanymi sposobami tworzenia analiz i obliczeń zarówno za pomocą funkcji, tabel przestawnych jak i gotowych narzędzi występujących w programie. Dodatkowo omawiane narzędzia i rozwiązania pozwolą na zarządzanie pracą...
26
Cze

VAT – transakcje międzynarodowe (WDT/WNT)

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z zagadnieniami jakie warunki, dokumenty i zasady należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
25
Lip

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2

8:00 AM - 4:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach nauczysz się: • jak rozmawiać ze swoją podświadomością, • jak stworzyć swój własny język symboli, który ułatwi dialog z podświado-mością, • co umożliwia nam Pole Serca i jak nim pracować, • co to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła...
19
Wrz
Na warsztatach nauczysz się jak: * na nowo zorganizować swoje Pola Torsyjne aby doświadczyć pozytywnych zmian w rzeczywistości, * w łatwy sposób rozpoznać i przetransformować wzorce w Polu Morficznym osoby, miejsca, instytucji oraz wyczuć...
03
Paź
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na...
10
Paź

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
16
Paź
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasiłków macierzyńskich i chorobowych na 2020 rok,
11
Gru

BILANS 2020 i inne sprawozdania finansowe w jednostkach budżetowych

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2019 i otwarcia roku 2020 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych - ze specjalnym...
16
Gru

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń...
13
Lut

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

8:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w...
07
Sty

test

12:00 AM - 12:30 AM