Archiwum Szkolenia - B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
16
Sie
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które dotyczy zmian w podatku VAT, których wejście w życie planowane jest na październik 2021 roku. W szczególności zmiany te wynikają z pakietu modyfikacji zasad rozliczania podatku VAT,...
18
Sie

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIA PIENIĘDZY

10:00 AM - 2:00 PM
ZDALNE
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem tego aktu prawnego jest dostosowanie jego przepisów do V Dyrektywy AML z dnia 30 maja...
21
Sie

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2

10:00 AM - 6:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach nauczysz się: • jak rozmawiać ze swoją podświadomością, • jak stworzyć swój własny język symboli, który ułatwi dialog z podświado-mością, • co umożliwia nam Pole Serca i jak nim pracować, • co to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła...
04
wrz.

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w...
07
wrz.

JPK w 2021 r. zmiany od 01.07.2021r

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych ze zmianami w JPK_VAT, oraz wszystkimi zmianami wprowadzonymi oraz tymi które są w planach.
07
wrz.
Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie to jest uzupełnieniem i rozwinięciem szkoleń z zakresu podstaw funkcjonowania PPK i przeznaczone jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu PPK. Na szkoleniu...
11
wrz.

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – edycja weekendowa

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
11
wrz.

 AKADEMIA MENEDŻERA

9:00 AM - 4:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z szeroko rozumianym, zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy kursu zdobędą kluczowe kompetencje współpracy z zespołami na zasadach coachingowych, które pomogą wzmocnić kompetencje menadżerskie w zarządzaniu....
12
wrz.

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

12:00 AM - 11:59 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów...
15
wrz.
Kurs Księga Przychodów i Rozchodów ma za zadanie pokazać czym jest KPiR, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z tej formy rozliczenia. Szkolenie będzie oparte na praktycznych...
16
wrz.

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia: - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego i dobrowolnego. - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia...
17
wrz.

Microsoft Excel – Tabele przestawne

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narzędziem umożliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych źródłowych. Dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej możliwe...
21
wrz.

Prawo pracy w 2021 roku w oparciu o bieżące problemy

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zasady gospodarowania czasem pracy - postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy w obliczu zmienionych wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji czasu pracy.
21
wrz.
Cel szkolenia: - zasady w zakresie wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA, poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych i E-ZLA. - zasady obsługi E-akt, nowe dokumenty przekazywane do ZUS. - nowe zasady ustalania podstawy wymiaru...
21
wrz.

Warsztat IOD. Dokumentowanie czynności IOD

4:00 PM - 7:30 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Podniesienie warsztatu kompetencji Inspektora Ochrony Danych poprzez wskazanie przydatnych i praktycznych narzędzi wykonywania czynności zgodnie z rozporządzeniem ogólnym. Poznanie praktycznego warsztatu Inspektora Ochrony Danych. Wskazanie podstaw prawnych wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych w podmiocie zobowiązanym.
22
wrz.

Faktury a JPK 2021

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  zasadami wystawiania faktur VAT i konsekwencji w JPK. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego i terminowego wystawiania faktu
24
wrz.

Warsztat Inspektorów Ochrony Danych

10:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Podniesienie warsztatu kompetencji Inspektora Ochrony Danych poprzez wskazanie przydatnych i praktycznych narzędzi wykonywania czynności zgodnie z rozporządzeniem ogólnym. Poznanie praktycznego warsztatu Inspektora Ochrony Danych. Wskazanie podstaw prawnych wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych w podmiocie zobowiązanym.
25
wrz.

KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale płac. Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca...
27
wrz.

AKTUALIZACJA Klasyfikacji Środków Trwałych

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i nowy KSR nr 11, oraz zapoznanie uczestników...
27
wrz.

Rachunkowość w aspekcie kontroli podmiotów 2020/2021

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki, księgowego w zakresie prowadzonych spraw finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do kontroli organów skarbowych. Uczestnik uzyska wiedzę z obszaru zawartego w programie, nabędzie...
28
wrz.

Microsoft Excel – poziom podstawowy

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest wprowadzenie do programu MS Excel oraz nauczenie jego podstawowych funkcji.
29
wrz.

Delegowanie pracowników do pracy za granicą

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
CELEM SZKOLENIA JEST: Zapoznanie przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych, gdy: delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę, zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu, chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy, nie radzisz sobie w gąszczu...
29
wrz.
Reklama na Fecebooku czy wkładka do gazety, szkolenie produktowe czy udział w konferencji, pozycjonowanie w sieci czy konto na Linkedin, a może tradycyjna reklama w lokalnej telewizji i gadżety z logo naszej firmy? A...
29
wrz.
Szkolenie poświęcone jest przede wszystkim problemom, które pojawiają się w trakcie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Problemy te mogą dotyczyć zarówno niezawarcia umowy o prowadzenie w odpowiednim terminie, w tym nienaliczenia wpłaty do PPK,...
30
wrz.

CIT w 2021 r.

9:00 AM - 3:00 AM
JELENIA GÓRA/SZKOLENIE ZDALNE
Rok 2021 przyniósł kolejne zmiany w opodatkowaniu podatników podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do najistotniejszych zaliczyć należy wprowadzenie tzw. CIT estońskiego, opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych, nowe obowiązki dla spółek...
06
Paź

KURS Inspektor Danych Osobowych edycja popołudniowa

4:15 PM - 8:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
08
Paź
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś...
09
Paź

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
09
Paź
Celem Kursu SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują...
13
Paź
Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą...
13
Paź

Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima księgi handlowe, aby sprawnie rozpocząć z nim pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Założeniem...
16
Paź

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
16
Paź
Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego tak, aby po jego ukończeni mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną...
18
Paź

Comarch ERP Optima Płace i Kadry

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Płace i Kadry, aby sprawnie rozpocząć z nim pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną....
18
Paź

Monitowanie i doskonalenie dokumentacji ochrony danych

10:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
CELEM SZKOLENIA JEST NABYCIE WIEDZY: • Jak zbudować dokumentację adekwatną do działalności podmiotu • Jak dokonać analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu • Jak czynności przetwarzania wpływają na dokumentację ochrony danych • Jak ocena ryzyko przetwarzania danych wpływa dokumentację ochrony danych • Jakie...
21
Paź

INWENTARYZACJA ROCZNA KROK PO KROKU

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy Państwa na szkolenie
INWENTARYZACJA ROCZNA
KROK PO KROKU
które zaplanowałyśmy na
21  października  2021 r.
w Jeleniej Górze  w godzinach 9.oo – 15.oo
w Centrum Edukacyjnym B&K ul. Wiejska 24 a
Cel szkolenia...
22
Paź

CZAS PRACY KIEROWCÓW

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu ogólno rozumianego czasu pracy kierowców, przybliżyć, pomóc i ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Szkolenie ma na...
23
Paź
Refleksologia twarzy to terapia unikalna i wyróżniająca się spośród innych metod leczenia naturalnego. Jej działanie opiera się na fizjologicznym zjawisku tzw. nerwowego łuku odruchowego zachodzącym w naszym ustroju. Stąd łatwo zbadać i zauważyć efekty...
26
Paź

Microsoft Excel – poziom zaawansowany

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z zaawansowanymi sposobami tworzenia analiz i obliczeń zarówno za pomocą funkcji, tabel przestawnych jak i gotowych narzędzi występujących w programie. Dodatkowo omawiane narzędzia i rozwiązania pozwolą na zarządzanie pracą...
27
Paź

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie...
27
Paź
Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu programu Płatnik oraz zasady prawidłowego przygotowywania dokumentów do ZUS, uczestnik poszerzy posiadaną wiedzę oraz udoskonali już posiadane umiejętności zawodowe z zakresu pracy na programie...
17
Lis

BILANS 2021

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
18
Lis

Kurs Kasjerów Złotówkowo-Walutowych 

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel kursu: przygotowania słuchaczy do wykonywania zawodu kasjera walutowo złotówkowego, przede wszystkim w zakresie szybkiego i skutecznego rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania waluty krajowej i zagranicznej. Przygotowanie słuchaczy do pracy na...
01
Gru

BILANS 2021- Karpacz

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
BILANS 2020-CIT/PIT
06
Gru

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń...
11
Gru
Na warsztatach nauczysz się jak: * na nowo zorganizować swoje Pola Torsyjne aby doświadczyć pozytywnych zmian w rzeczywistości, * w łatwy sposób rozpoznać i przetransformować wzorce w Polu Morficznym osoby, miejsca, instytucji oraz wyczuć...
21
Sty
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na...
24
Maj
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT. Podczas szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady zostaną omówione kwestie w zakresie prawidłowego opodatkowania w podatku VAT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania...
11
Cze
Szanowni Państwo, zapraszamy po raz SZÓSTY na szkolenie integracyjne dla obecnych i przyszłych klientów firmy B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. na temat PODATEK VAT 2022