Archiwum Szkolenia - B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
22
Wrz

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia: - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego i dobrowolnego. - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia...
28
Wrz

Microsoft Excel – poziom podstawowy

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest wprowadzenie do programu MS Excel oraz nauczenie jego podstawowych funkcji.
30
Wrz

Nowa struktura JPK_VAT-7M(K) BOLESŁAWIEC

8:00 AM - 2:00 AM
BOLESŁAWIEC

Zapraszamy na szkolenie
w BOLESŁAWCU
Nowa struktura JPK_VAT-7M(K)
zawierająca deklarację i ewidencję VAT
oraz zagadnienia podatkowe związane pandemią Covid-19
i wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej
30  września  2020 r.
 w...
02
Paź

Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w firmie

8:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na szkoleniu zostaną omówiono kompleksowo wszystkie elementy dotyczące zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wdrożyć PPK w firmie oraz jakie obowiązki ciążą na pracodawcach w zakresie obsługi PPK już po...
03
Paź
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na...
03
Paź

 AKADEMIA MENEDŻERA

8:00 AM - 4:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z szeroko rozumianym, zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy kursu zdobędą kluczowe kompetencje współpracy z zespołami na zasadach coachingowych, które pomogą wzmocnić kompetencje menadżerskie w zarządzaniu....
05
Paź

Nowa struktura JPK_VAT7M(K) III grupa

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które ma na celu przedstawienie Państwu szczegółowych praktycznych informacji o strukturach logicznych JPK. Szczególny nacisk kładziemy na nową strukturę JPK_V7M(K), która zastąpi zarówno deklarację VAT-7(K) jak i JPK_VAT....
06
Paź

Kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności...
08
Paź
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących stosowania istotnych mechanizmów i zmian podatkowych wynikających z wprowadzenia tzw. Tarczy antykryzysowej, udogodnienia dla przedsiębiorców i skutki w podatkach.
10
Paź

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień

8:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
10
Paź
Celem Kursu SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują...
11
Paź

KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

8:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale płac. Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca...
15
Paź

CZAS PRACY 2020 -2 dniowe warsztaty

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy i są jedną z najważniejszych grup przepisów. Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim pracą w godzinach...
15
Paź

KURS na Inspektora Ochrony Danych

8:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
16
Paź
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasiłków macierzyńskich i chorobowych na 2020 rok,
16
Paź

AKTUALIZACJA Klasyfikacji Środków Trwałych

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i nowy KSR nr 11, oraz zapoznanie uczestników...
19
Paź

Kurs Kasjerów Złotówkowo-Walutowych 

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel kursu: przygotowania słuchaczy do wykonywania zawodu kasjera walutowo złotówkowego, przede wszystkim w zakresie szybkiego i skutecznego rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania waluty krajowej i zagranicznej. Przygotowanie słuchaczy do pracy na...
21
Paź
Cel kursu: zapoznanie się z podstawowymi, wybranymi zwrotami i słownictwem funkcjonującym w branży ekonomicznej, księgowej oraz biurowej. Zapoznanie się z wybranymi dokumentami, drukami, formularzami funkcjonującymi w działalności gospodarczej oraz korespondencją handlową.  Utrwalenie zwrotów językowych...
21
Paź
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT. Podczas szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady zostaną omówione kwestie w zakresie prawidłowego opodatkowania w podatku VAT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania...
22
Paź

Faktury VAT 2020

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy VAT ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych od 1 listopada 2019r. oraz z dniem 1 stycznia 2020r. odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej...
23
Paź

Podatek VAT zmiany o d 1 lipca 2020

8:00 AM - 2:00 AM
LEGNICA
Celem szkolenia jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy VAT ze szczególnym uwzględnieniem istotne zmiany VAT dotyczące m.in. dokumentowania WDT, kodów transakcji przy JPK, możliwości zaliczenia w koszty obowiązujące od 01.07.2020 r.
24
Paź
Refleksologia twarzy to terapia unikalna i wyróżniająca się spośród innych metod leczenia naturalnego. Jej działanie opiera się na fizjologicznym zjawisku tzw. nerwowego łuku odruchowego zachodzącym w naszym ustroju. Stąd łatwo zbadać i zauważyć efekty...
26
Paź
Celem jest zapoznanie uczestników z przepisami o okresie trwania pandemii korono wirusa. Szkolenie pozwoli na zdobycie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane...
26
Paź
Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą...
26
Paź

Microsoft Excel – Tabele przestawne

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narzędziem umożliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych źródłowych. Dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej możliwe...
26
Paź

INWENTARYZACJA ROCZNA KROK PO KROKU

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy Państwa na szkolenie
INWENTARYZACJA ROCZNA
KROK PO KROKU
które zaplanowałyśmy na
26  października  2020 r.
w Jeleniej Górze  w godzinach 9.oo – 15.oo
w Centrum Edukacyjnym B&K ul. Wiejska 24 a
Cel szkolenia...
26
Paź
Celem szkolenia jest więc szczegółowe omówienie zasad budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz kwalifikatora dokumentacji. W trakcie warsztatów uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie opracowywania ww. dokumentów oraz dokonywania w nich zmian i uzupełnień. Przećwiczone...
27
Paź

Estoński CIT – nowość w opodatkowaniu spółek kapitałowych

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ze szczegółowo omówionymi założeniami opodatkowania w ramach estońskiego CIT-u. Zmiana opodatkowania dla wielu firm może mieć rewolucyjny charakter - kluczowe będzie m.in. dostosowanie strategii biznesowej do wymogów wydatkowania środków...
17
Lis

BILANS 2020 – Bolesławiec

9:00 AM - 3:00 AM
BOLESŁAWIEC
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
18
Lis

BILANS 2020 -Jelenia Góra

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
23
Lis

CZAS PRACY KIEROWCÓW

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców w 2020r., ma przybliżyć, pomóc i ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Szkolenie ma...
23
Lis

RESTRUKTURYZACJA/UPADŁOŚĆ JAK RATOWAĆ FIRMĘ?

2:30 PM - 3:30 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
CELEM SZKOLENIA JEST wyjaśnienie i uporządkowanie informacji o podstawowych uprawnieniach stron i zasadach postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych. Podczas spotkania zostaną omówione problemy związane z narastaniem zadłużeń, utratą płynności finansowej, typowymi błędami i zaniechaniami wobec...
25
Lis

Microsoft Excel – poziom zaawansowany

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z zaawansowanymi sposobami tworzenia analiz i obliczeń zarówno za pomocą funkcji, tabel przestawnych jak i gotowych narzędzi występujących w programie. Dodatkowo omawiane narzędzia i rozwiązania pozwolą na zarządzanie pracą...
27
Lis

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń...
27
Lis
CELEM SZKOLENIA JEST - przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie windykacji należności w ujęciu prawnym oraz postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego; - zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym; - zwiększenie skuteczności uczestników podczas procesów windykacyjnych...
03
Gru
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki komandytowej, oraz wszelkich aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych w tym zakresie. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty...
05
Gru

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – edycja weekendowa

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
05
Gru
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś...
11
Gru

BILANS 2020 i inne sprawozdania finansowe w jednostkach budżetowych

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2019 i otwarcia roku 2020 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych - ze specjalnym...
11
Gru
Większość przedsiębiorstw uważa, że schematy podatkowe ich nie dotyczą – w rzeczywistości jest inaczej! Przepisy już obowiązują, a pierwszym terminem granicznym jest koniec czerwca 2019, przy czym część obowiązków może dotknąć podatników już...
12
Gru

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w...
12
Gru

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.1

10:00 AM - 6:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach poznasz krok po kroku Technikę Dwupunktu i zapoznasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lżejsze, przyjemniejsze i ciekawsze. Zaczniesz je postrzegać jako przygodę i możliwość realizacji samego / samej...
16
Gru

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie...
16
Gru

Delegowanie pracowników do pracy za granicą

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
CELEM SZKOLENIA JEST: Zapoznanie przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych, gdy: delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę, zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu, chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy, nie radzisz sobie w gąszczu...
19
Gru

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2

10:00 AM - 6:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach nauczysz się: • jak rozmawiać ze swoją podświadomością, • jak stworzyć swój własny język symboli, który ułatwi dialog z podświado-mością, • co umożliwia nam Pole Serca i jak nim pracować, • co to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła...
15
Sty

VAT – transakcje międzynarodowe (WDT/WNT)

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z zagadnieniami jakie warunki, dokumenty i zasady należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
16
Sty

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
16
Sty
Na warsztatach nauczysz się jak: * na nowo zorganizować swoje Pola Torsyjne aby doświadczyć pozytywnych zmian w rzeczywistości, * w łatwy sposób rozpoznać i przetransformować wzorce w Polu Morficznym osoby, miejsca, instytucji oraz wyczuć...
12
Cze
Szanowni Państwo, zapraszamy po raz PIĄTY na szkolenie integracyjne dla obecnych i przyszłych klientów firmy B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. na temat PODATEK VAT/CIT/PIT 2021
08
Paź
Cel szkolenia: - zasady w zakresie wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA, poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych i E-ZLA. - zasady obsługi E-akt, nowe dokumenty przekazywane do ZUS. - nowe zasady ustalania podstawy wymiaru...