22
Lut
W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ : jak zinwentaryzować czynności przetwarzania jak zdefiniować ryzyko przetwarzania danych jakie zmienne mają wpływ na ryzyko jakie poziomy ryzyka wynikają z rozporządzenia ogólnego jak pracować z ryzykiem jak oszacować ryzyko jak wykorzystać środki techniczne i organizacyjne...
26
Lut
Celem szkolenia jest poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2016 i 2017 roku, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania...
28
Lut
Cel szkolenia: - zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy obowiązującymi pracodawców od 2019r. - poszerzenie wiedzy z zakresu dokumentacji pracowniczej i dokumentów ubezpieczeniowych, - wskazanie zagrożeń związanych z nowymi rozwiązaniami prawnymi...
01
Mar
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2019r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,...
05
Mar

Warsztaty na Inspektora Danych Osobowych

9:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
12
Mar

Umowy cywilnoprawne w 2019 r.

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu - poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu tworzenia umów zlecenia i umów o dzieło,- nabycie umiejętności rozróżniania umowy o...
14
Mar
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w funkcjonowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagradzania pracowników w 2019r.
18
Mar
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian prawa w zatrudnianiu pracowników- cudzoziemców w Polsce, zezwolenia na prace, umowy, uregulowanie spraw pobytowych, jako podstawa legalizacji pracy w 2019r. "Powierzanie wykonywania pracy...
18
Mar

Podatek VAT 2019 -Koszty używania samochodów w firmie od 2019 r.

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych ze zbliżającymi się zmianami przepisów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT. Istotna stanie się także zmiana przepisów obejmująca nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych, o...
21
Mar

PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących...
23
Mar
Program kursu adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze księgowego dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących księgę przychodów i rozchodów. W świetle aktualnych potrzeb praca księgowego wymaga nie tylko wiedzy z zakresu rachunkowości,...
26
Mar
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w rozliczeniach krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz konsekwencje w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku...
26
Mar
Jak zbudować dokumentację adekwatną do działalności podmiotu Jak dokonać analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu Jak czynności przetwarzania wpływają na dokumentację ochrony danych Jak ocena ryzyko przetwarzania danych wpływa dokumentację ochrony danych Jakie środki organizacyjne minimalizujące ryzyko można...
28
Mar

Prawo pracy – istotne zmiany na 2019

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasad zawierania umów o pracę, świadectw pracy, zmian w umowach cywilnoprawnych, urlopach wypoczynkowych, uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany w ochronie danych osobowych a...
30
Mar
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś...
02
Kwi

Kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

4:00 AM - 8:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności...
05
Kwi
1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie kolejny etap nowelizacji podatków dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Po transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz optymalizacji podatkowej czas przyszedł na podatek u źródła. W trakcie...
11
Kwi
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w funkcjonowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2019r.
12
Kwi

PODATEK VAT w 2019 roku – Wrocław

9:00 AM - 3:00 AM
WROCŁAW
Zapraszamy na szkolenie
PODATEK VAT w 2019 roku
12  kwiecień  2019 r.
 w godzinach 9.oo – 15.oo
we WROCŁAWIU

(szczegółowe informacje na temat miejsca podamy po przyjęciu zgłoszenia)
Szkolenie poprowadzi DARIUSZ D.POLAKOWSKI – doświadczenie...
13
Kwi
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na...
16
Kwi

Zasiłki na 2019 roku

9:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zasiłków macierzyńskich i chorobowych na 2019 rok, E-zwolnieniach oraz analiza zmian w emeryturach i rentach
17
Kwi

CZAS PRACY 2019 nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy

9:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy i są jedną z najważniejszych grup przepisów. Wiele problemów praktycznych powstaje w związku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim pracą w godzinach...
24
Kwi

Proces rekrutacji i wyboru najlepszych kandydatów do pracy

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cele warsztatu: 1. Poznanie zasad obowiązujących w procesie rekrutacji pracowników w oparciu o prawo oraz najlepsze praktyki biznesowe 2. Wyeliminowanie błędów podczas prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 3. Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu w rekrutacji 4. Wprowadzenie...
27
Kwi

Kurs Podatek VAT od A do Z

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
09
Maj

PODATEK VAT na 2019 rok

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia: W trakcie szkolenie przekażemy Państwu wiedzę niezbędną do przygotowania firmy na zmiany nadchodzące w podatku VAT. Szkolenie ma również na celu przybliżenie zagadnień związanych rozliczeniem podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem problemów pojawiających...
14
Maj

CZAS PRACY KIEROWCÓW na 2019

12:00 AM - 11:59 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców 2019r., ma przybliżyć, pomóc i ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Szkolenie ma na celu nabycie...
16
Maj
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie...
18
Maj

Kurs SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym, pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę, lub pracują na stanowisku samodzielnego...
18
Maj
Na warsztatach nauczysz się: jak rozmawiać ze swoją podświadomością, jak stworzyć swój własny język symboli, który ułatwi dialog z podświadomością, co umożliwia nam Pole Serca...
27
Maj

PODATEK VAT 2019 – INTENSYWNE WARSZTATY

2:00 PM - 1:00 PM
Blue Mountain Resort Szklarska Poręba
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych, aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT.
01
Cze

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

9:00 AM - 3:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w...
01
Cze
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do zawodu głównego księgowego. Kurs umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, Excela, asertywności, zachowań kierowniczych oraz wybranych zagadnień prawa. Certyfikat ukończenia szkolenia jest potwierdzeniem posiadanej...
08
Cze

Trzecie spotkanie integracyjne

10:00 AM - 11:00 AM
HOTEL LAS PIECHOWICE
Szanowni Państwo, zapraszamy po raz trzeci na szkolenie integracyjne dla obecnych i przyszłych klientów firmy B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. na temat PODATEK VAT i CIT – zmiany
27
Wrz
Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji stanu i zmian, wyceny i inwentaryzacji zapasów
05
Paź

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY

9:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
26
Paź
Na warsztatach poznasz krok po kroku Technikę Dwupunktu i zapoznasz się z wiedzą, dzięki której Twoje życie stanie się lżejsze, przyjemniejsze, ciekawsze . Zaczniesz je postrzegać jako przygodę i możliwość realizacji samego/...
09
Lis
Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatku CIT, a także z zasadami jego funkcjonowania. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)...