Archiwum Szkolenia - B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
09
Mar

Akademia kosztów podatkowych

8:00 AM - 1:00 PM
ZDALNE
Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie poświęcone tematyce kosztów uzyskania przychodów, podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą trudną i złożoną tematyką. Kiedy dany wydatek...
16
Mar

Microsoft Excel – poziom podstawowy

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest wprowadzenie do programu MS Excel oraz nauczenie jego podstawowych funkcji.
16
Mar

Kurs Kasjerów Złotówkowo-Walutowych 

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel kursu: przygotowania słuchaczy do wykonywania zawodu kasjera walutowo złotówkowego, przede wszystkim w zakresie szybkiego i skutecznego rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania waluty krajowej i zagranicznej. Przygotowanie słuchaczy do pracy na...
16
Mar

Akademia amortyzacji w CIT/PIT

8:00 AM - 1:00 PM
ZDALNE
W latach 2017-2020 roku przepisy amortyzacyjne spotkały zmiany. Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką amortyzacji środków trwałych na szkolenie podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą...
17
Mar
PIT w 2021 r. w tym zmiana zasad stosowania zwolnienia dla młodych podatników, zasad poboru zaliczek na PIT, obniżony PIT, regulacje szczególne związane z COVID-19, zmienione formularze PIT na 2020 oraz inne wybrane zagadnienia...
22
Mar

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń...
22
Mar
Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą...
23
Mar
Szczególnie istotne zmiany dotyczyć będą: zasad rozliczania faktur korygujących, możliwości wyboru stosowania kursu walutowego dla potrzeb rozliczania podatku VAT, zasad określania kwoty granicznej dla stosowania obowiązkowej podzielonej płatności, zasad kompensowania faktur objętych obowiązkową podzieloną płatnością, opodatkowania zaliczek na dostawy...
26
Mar

CZAS PRACY KIEROWCÓW

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców w 2020r., ma przybliżyć, pomóc i ułatwić pracę przedsiębiorcom z branży transportowej oraz osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Szkolenie ma...
10
Kwi
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na...
10
Kwi

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – edycja weekendowa

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania...
10
Kwi

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
12
Kwi
Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie to jest uzupełnieniem i rozwinięciem szkoleń z zakresu podstaw funkcjonowania PPK i przeznaczone jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu PPK. Na szkoleniu...
16
Kwi

Microsoft Excel – Tabele przestawne

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych i wykresów przestawnych. Tabela przestawna (ang. pivot table) jest narzędziem umożliwiającym utworzenie interaktywnego widoku opartego na danych źródłowych. Dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej możliwe...
16
Kwi
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące uchwalonych przez Sejm RP zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, których pakiet Ministerstwo Finansów nazwało VAT SLIM, zapewne dlatego, że zdaniem fiskusa, zmiany mają...
21
Kwi

Prawo pracy w 2021 roku w oparciu o bieżące problemy

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zasady gospodarowania czasem pracy - postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy w obliczu zmienionych wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji czasu pracy.
21
Kwi

Microsoft Excel – poziom zaawansowany

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest zapoznanie użytkowników z zaawansowanymi sposobami tworzenia analiz i obliczeń zarówno za pomocą funkcji, tabel przestawnych jak i gotowych narzędzi występujących w programie. Dodatkowo omawiane narzędzia i rozwiązania pozwolą na zarządzanie pracą...
22
Kwi

Rachunkowość w aspekcie kontroli podmiotów 2020/2021

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki, księgowego w zakresie prowadzonych spraw finansowo-księgowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do kontroli organów skarbowych. Uczestnik uzyska wiedzę z obszaru zawartego w programie, nabędzie...
23
Kwi

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie...
23
Kwi

AKTUALIZACJA Klasyfikacji Środków Trwałych

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych w oparciu o Ustawę o Rachunkowości, nową Klasyfikację Środków Trwałych i nowy KSR nr 11, oraz zapoznanie uczestników...
23
Kwi

Monitowanie i doskonalenie dokumentacji ochrony danych

8:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
CELEM SZKOLENIA JEST NABYCIE WIEDZY: • Jak zbudować dokumentację adekwatną do działalności podmiotu • Jak dokonać analizy otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu • Jak czynności przetwarzania wpływają na dokumentację ochrony danych • Jak ocena ryzyko przetwarzania danych wpływa dokumentację ochrony danych • Jakie...
24
Kwi

Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.2

8:00 AM - 4:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na warsztatach nauczysz się: • jak rozmawiać ze swoją podświadomością, • jak stworzyć swój własny język symboli, który ułatwi dialog z podświado-mością, • co umożliwia nam Pole Serca i jak nim pracować, • co to jest Rytuał Gwiazdy i Magicznego Koła...
26
Kwi
Cel szkolenia: - zasady w zakresie wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich E-ZLA, poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych i E-ZLA. - zasady obsługi E-akt, nowe dokumenty przekazywane do ZUS. - nowe zasady ustalania podstawy wymiaru...
26
Kwi

Meritum podatkowe 2021

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Rok 2021 r. to ogrom zmian podatkowych - zarówno z zakresu podatków dochodowych, jak i VAT. Wprowadzone zostają także nowe podatki i nowe narzędzia polityki fiskalnej. Zapraszamy Państwa na profesjonalne, praktyczne i konkretne szkolenie...
06
Maj

KURS Inspektor Danych Osobowych edycja popołudniowa

2:15 PM - 6:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
07
Maj

Zmiany w umowach cywilnoprawnych od 2021 roku

8:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem naszego szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów cywilnoprawnych w czasie problemów na rynku pracy wywołanych przez kryzys i epidemię. W czasie szkolenia zostaną omówione wszystkie najważniejsze...
08
Maj

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w...
11
Maj

Delegowanie pracowników do pracy za granicą

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
CELEM SZKOLENIA JEST: Zapoznanie przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych, gdy: delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę, zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu, chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy, nie radzisz sobie w gąszczu...
14
Maj
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z optymalizowaniem korzyści podatkowych związanych z pojazdami osobowymi. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego wykorzystywania pojazdów samochodowych w firmie.
15
Maj

KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ dla zaawansowanych II grupa

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik z zakresu składek i ubezpieczeń społecznych, pozna szczegółowe...
15
Maj
Na warsztatach nauczysz się jak: * na nowo zorganizować swoje Pola Torsyjne aby doświadczyć pozytywnych zmian w rzeczywistości, * w łatwy sposób rozpoznać i przetransformować wzorce w Polu Morficznym osoby, miejsca, instytucji oraz wyczuć...
17
Maj

Warsztat Inspektorów Ochrony Danych

8:00 AM - 12:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Podniesienie warsztatu kompetencji Inspektora Ochrony Danych poprzez wskazanie przydatnych i praktycznych narzędzi wykonywania czynności zgodnie z rozporządzeniem ogólnym. Poznanie praktycznego warsztatu Inspektora Ochrony Danych. Wskazanie podstaw prawnych wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych w podmiocie zobowiązanym.
25
Maj
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT. Podczas szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady zostaną omówione kwestie w zakresie prawidłowego opodatkowania w podatku VAT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania...
09
Cze

KURS na Inspektora Ochrony Danych

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych w firmie, nabycie wiedzy pozwalającej wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania Inspektora Ochrony Danych, zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi,...
12
Cze
Szanowni Państwo, zapraszamy po raz PIĄTY na szkolenie integracyjne dla obecnych i przyszłych klientów firmy B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu sp. z o.o. na temat PODATEK VAT/CIT/PIT 2021
16
Cze

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Cel szkolenia: - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia chorobowego obowiązkowego i dobrowolnego. - ustalenie zasad i wypłat ze świadczenia z ubezpieczenia...
10
Lip
Refleksologia twarzy to terapia unikalna i wyróżniająca się spośród innych metod leczenia naturalnego. Jej działanie opiera się na fizjologicznym zjawisku tzw. nerwowego łuku odruchowego zachodzącym w naszym ustroju. Stąd łatwo zbadać i zauważyć efekty...
11
Wrz

 AKADEMIA MENEDŻERA

7:00 AM - 3:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Głównym celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z szeroko rozumianym, zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Uczestnicy kursu zdobędą kluczowe kompetencje współpracy z zespołami na zasadach coachingowych, które pomogą wzmocnić kompetencje menadżerskie w zarządzaniu....
15
Wrz

Kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności...
21
Wrz

Warsztat IOD. Dokumentowanie czynności IOD

8:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Podniesienie warsztatu kompetencji Inspektora Ochrony Danych poprzez wskazanie przydatnych i praktycznych narzędzi wykonywania czynności zgodnie z rozporządzeniem ogólnym. Poznanie praktycznego warsztatu Inspektora Ochrony Danych. Wskazanie podstaw prawnych wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych w podmiocie zobowiązanym.
22
Wrz

Faktury a JPK 2021

7:00 AM - 1:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z  zasadami wystawiania faktur VAT i konsekwencji w JPK. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego i terminowego wystawiania faktu
25
Wrz

KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale płac. Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca...
08
Paź
Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś...
09
Paź

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi...
09
Paź
Celem Kursu SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują...
16
Paź
Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego tak, aby po jego ukończeni mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną...
21
Paź

INWENTARYZACJA ROCZNA KROK PO KROKU

7:00 AM - 1:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Zapraszamy Państwa na szkolenie
INWENTARYZACJA ROCZNA
KROK PO KROKU
które zaplanowałyśmy na
21  października  2021 r.
w Jeleniej Górze  w godzinach 9.oo – 15.oo
w Centrum Edukacyjnym B&K ul. Wiejska 24 a
Cel szkolenia...
17
Lis

BILANS 2021

8:00 AM - 2:00 PM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały...
01
Gru

BILANS 2021- Karpacz

8:00 AM - 2:00 AM
Jelenia Góra, ul.Wiejska 24 a
BILANS 2020-CIT/PIT