Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.1