przesuniecie terminu szkolenia ZASADY OPISYWANIA OPERACJI GOSPODARCZYCH - B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.