Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, problemy z wynagodzeniami